Czy próbowaliście kiedyś zobaczyć muzykę? Czy to w ogóle da się zrobić? My już wiemy, że jest to możliwe!
 
W 2013 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy twórców z całego świata do udziału w festiwalu nazwanym Screen & Sound Fest. - Let's See The Music, w którym w ramach konkursu zadaniem dla jego uczestników było stworzenie wizualizacji filmowych do utworów muzycznych wybitnych polskich kompozytorów. Już po zakończeniu pierwszej edycji festiwalu wiedzieliśmy, że nasz projekt stał się nie tylko forum wymiany doświadczeń artystycznych uznanych twórców, ale też miejscem spotkań z młodymi, najbardziej kreatywnymi ludźmi. Bo sztuki wizualne, w szczególności w połączeniu z muzyką symfoniczną, nie były dotychczas wystarczająco szeroko propagowane.
 
Kolejne edycje konkursu i festiwalu, w których wielokrotnie udało się udowodnić, że można zobaczyć muzykę i to na wiele różnych, czasami zaskakujących sposobów pokazały także, że wrażliwość i wyobraźnia artystyczna uczestników konkursu odnalazła swój wyraz w dziełach integrujących wysublimowane dźwięki z wizją dopasowania do nich obrazu. To swoiste przenikanie się dźwięku i jego interpretacji wizualnej, stanowi cały czas istotę naszego ambitnego artystycznego przedsięwzięcia. 
 
W 2019 roku zapraszamy wszystkich, którzy lubią odkrywać nowe obszary artystycznej działalności do udziału w VII edycji Screen & Sound Fest. - Let’s See The Music together!powrót »