(...) kiedy zdarza mi się np. podróżować tramwajem, przeżywam istną gehennę, gdy kilkukrotnie muszę wysłuchać brudnej masy dźwiękowej (...) więcej »