Fundacja Bielecki Art powstała by wspierać młodych, kreatywnych, pełnych pasji, ale nie unikających ciężkiej pracy, młodych artystów. Mamy nadzieję, że w ten sposób Fundacja będzie miała wpływ na kulturę i sztukę, kreując jednocześnie otaczający nas świat.

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz młodych i utalentowanych artystów oraz naukowców, pomoc w realizacji twórczych marzeń, w dążeniu do spełnienia się poprzez artystyczne działania. Fundacja ma stworzyć szansę dla tych właśnie osób, które często z powodów materialnych nie mogą pokazać światu swojego talentu.

Fundacja chce tę szansę stworzyć, między innymi poprzez przyznawanie nagród najbardziej utalentowanym i wytrwałym, udzielanie stypendiów i grantów, a także dzięki innym możliwym formom pomocy materialnej.

Fundacja dostrzega także potrzebę inicjowania nowatorskich projektów, promowania twórców poprzez efekty ich pracy. Rozwój szeroko rozumianej kultury jest możliwy nie tylko dzięki udzielaniu wsparcia finansowego, ale również poprzez zaangażowanie elit, wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia oraz dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Spółka Super Krak S.A., która była producentem i organizatorem projektów: Żądze i Lustra powierzyła ich kontynuację Fundacji Bielecki Art.

Istotnym impulsem do powołania Fundacji do życia było bardzo osobiste pragnienie Janusza Bieleckiego, człowieka sukcesu w sferze gospodarczej a prywatnie twórcy wrażliwego na piękno świata dźwięków. Odnajdując poczucie sensu w wierności swojej pasji, w zamiłowaniu do muzyki, Janusz Bielecki poprzez wspieranie innych w podobnych dążeniach chce dzielić z nimi to pragnienie, wierząc słowom Dezyderaty Maxa Ehrmanna, które stały się mottem dla działalności Fundacji.

                         "Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu"

                                                                                                                       Max Ehrmann, 1927 r.

Statut Fundacji Bielecki Art - pobierz